Pienimuotoisen kasvatustoiminnan tavoitteena on kasvattaa korkealaatuisia, rotutyypillisiä ja alkuperämaan vaatimukset täyttäviä poneja, jotka ovat terveitä, kestäviä ja hyväluonteisina helposti käsiteltäviä. Niiden tulee soveltua hyvin sekä nuorten että aikuisten käyttöön.